دوشنبه 25 تیر ماه 1403  
  ورود |عضويت

    سامانه کارکنان نظام اداری کشور   پايگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری   پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران  پايگاه اطلاع رسانی دولت  زیرپرتال مدیریت جهادکشاورزی شهرستان های استان اصفهان  سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی - سماک  درگاه خدمات الكترونيكی ايران  استانداری اصفهان  پرتال وزارت جهاد كشاورزی پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان شبکه اجتماعی کشاورزی ایران- تاک 

  رژیم بارندگی

رژيم بارندگي شهرستان فريدن: شناخت رژيم بارندگي در هر منطقه از نظر مطالعات مربوط به بارندگي اهميت وپژه اي دارد. زيرا رژيم بارندگي تمام مظاهر حيات بويژه نظام كشاورزي، آبياري و نيازهاي آبي در دوره هاي مختلف را تحت تاثير قرار مي دهد.

ميزان بارندگي فصلي و درصد آن نسبت به كل بارش سالانه در نمودار زير ارائه شده است.        پر باران ترين فصل سال در شهرستان فريدن زمستان است كه حدود 48 درصد كل بارندگي سالانه را به خود اختصاص مي دهد. دومين و سومين فصل بارش به ترتيب پائيز و بهار است كه تقريباً 5/32% و 19% كل بارندگي سالانه شهرستان مورد نظر را تشكيل مي دهد. ميزان بارندگي در تابستان بسيار اندك      مي باشد. نمودارهاي تغييرات بارندگي ماهانه شهرستان فريدن بازگوي اين واقعيت است كه بارندگي در منطقه معمولاً از اكتبر (مهرماه) آغاز شده و تا ماه مي (ارديبهشت) ادامه مي يابد. در پس اين دوره، خشكي به مدت چهار ماه فرا مي رسد. حداكثر بارش در ايستگاه مورد نظر (داران) در ماه مارس يعني از 10 اسفند تا 11 فروردين ماه مي باشد. در اين ماه بطور متوسط 22 درصد بارندگي سالانه انجام مي شود. بررسي تغييرات ميزان بارش سالانه در دوره هاي 3و 5 ساله در نمودار مربوطه نمايش داده شده كه دو دوره پر بارش و سه دوره كم بارش را مشخص مي كند. ميانگين دوره هاي كم بارش اين شهرستان 8/288 ميلي متر و دوره هاي پر بارش آن 5/345 ميلي متر است.

فراواني روزهاي يخبندان: بنابه تعريف يك روز يخبندان به هر 24 ساعتي مي گويند كه طي آن حداقل دماي هوا به صفر يا كمتر از صفر برسد.

ميانگين سالانه تعداد روزهاي يخبندان در ايستگاه داران 107 روز است. حداكثر روزهاي يخبندان منطبق بر سردترين ماه سال ژانويه (دي ماه) و دسامبر (آذرماه) مي باشد كه بطور متوسط در ماه ژانويه 22 روز و در ماه دسامبر به 20 روز مي رسد. در ماه جولاي اصلاً يخبنداني اتفاق نمي افتد و ميزان وقوع يخبندان در ماههاي ژوئن، اوت و سپتامبر هم بسيار اندك است.

روزهاي يخبندان معمولاً از ماه اكتبر آغاز مي شود و آخرين روزهاي يخبندان در ماه مي اتفاق مي افتد.

رطوبت نسبي هوا: با گرم شدن هوا كم كم درصد رطوبت نسبي منطقه رو به كاهش مي گذارد بطوري كه در ماههاي جولاي و اوت به كمترين مقدار خود مي رسد. ميانگين كلي رطوبت نسبي هوا در شهرستان فريدن بين 24 درصد در ماه اوت (مردادماه) تا 64 درصد و درماه ژانويه (دي ماه) نوسان دارد. ميانگين سالانه رطوبت نسبي هوا در شهرستان مورد نظر به طور متوسط 42 درصد است.

تحليل وزش باد در شهرستان فريدن: با توجه به اطلاعات باد از سالهاي 99-92 ايستگاه هواشناسي فريدن و گلبادهاي ترسيمي ملاحظه مي گردد باد غالب كلي به طبع سيستم هاي جوي عبوري از سطح استان كه غربي مي باشد جهت كلي و باد غالب كلي در جهت غربي مي باشد ولي در طول سالهاي مختلف و با توجه به موقعيت اقليمي و اطلاعات ثبت شده باد غالب در جنوب و با اولويت جنوب غربي مي باشد و ميانگين حداكثر باد در محدوده 10-7 متر بر ثانيه بوده است. همچنين تحليل فصلي گلبادهاي رسم شده مربوط به سال 1999 ميلادي نشان مي دهد در فصل بهار باد غالب در سمت جنوب غربي مي باشد. متوسط سرعت باد اندازه گيري شده 2/5 متر بر ثانيه و درصد جريانات آرام 53 درصد برآورد شده است. در فصل تابستان به علت استقرار سيستم هاي پايدار جنوبي كشور باد غالب جنوبي و شمال غربي بوده و متوسط سرعت باد اندازه گيري شده 6/4 متر بر ثانيه محاسبه شده و درصد جريانات آرام 6/54 درصد بوده است. در فصل پائيز در همين سال به علت تغيير الگوهاي سيستم هاي جوي جهت باد به سمت شرق متمايل گشته و باد غالب شمال شرقي بوده است. درصد جريانات باد آرام 3/68 درصد بوده و ميانگين سرعت اندازه گيري شده 7/4 متر برثانيه بوده است. در فصل زمستان سمت باد غالب منطقه شمال غربي و جنوب غربي بوده است و 71 درصد از جريانات باد آرام و متوسط سرعت باد اندازه گيري شده 8/4 متر بر ثانيه محاسبه شده است.

 

پست الکترونیک
  نظرسنجي
نظر خود را در مورد سایت فریدن اعلام نمایید

 

تعداد جوابها : 869

عالی : 67%
خوب : 9%
متوسط : 8%
ضعیف : 17%

  ارسال  
Copyright (c) 1403/04/25 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدن
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا