دوشنبه 25 تیر ماه 1403  
  ورود |عضويت

    سامانه کارکنان نظام اداری کشور   پايگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری   پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران  پايگاه اطلاع رسانی دولت  زیرپرتال مدیریت جهادکشاورزی شهرستان های استان اصفهان  سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی - سماک  درگاه خدمات الكترونيكی ايران  استانداری اصفهان  پرتال وزارت جهاد كشاورزی پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان شبکه اجتماعی کشاورزی ایران- تاک 

  رژیم حرارتی

رژيم حرارتي شهرستان فريدن:

با توجه به نمودار رژيم حرارتي شهرستان فريدن ميانگين ماهانه دما زنگوله مانند است. در اينجا پاشنه نخستين زنگوله بر سردترين ماه سال ژانويه با ميانگين 1/3- درجه سانتيگراد تكيه مي زند. از آن پس با نزديك شدن به ژوئيه يعني گرمترين ماه سال با ميانگين 23 درجه سانتيگراد دما آرام آرام و با روندي كم و بيش متغير افزايش مي يابد. با پشت سر گذاشتن ژوئيه باز دماي هوا با همان روند كه افزايش يافته بود كاهش مي يابد و سرانجام در ماه دسامبر با ميانگين 3/0 درجه سانتيگراد بر پاشنه دوم جاي مي گيرد. ميانگين شيب افزايش دما در نيمه نخستين سال 4/4 درجه سانتيگراد به ازاء هر ماه و ميانگين شيب كاهش دما در نيمه دوم سال 5/4 سانتيگراد به ازاء هر ماه است و اين مطلب نشان دهند و اين است كه روند كاهش دما افزايش آن متعادل است.   

دامنه تغييرات ميانگين دما در شهرستان مزبور 26 درجه سانتيگراد است. ميانگين دماي كمينه ماهها بين 2/9- تا 15 درجه سانتيگراد در تغيير بوده و نوسان ميانگين دماي بيشينه آن هم بين 3 تا 31 درجه سانتيگراد در نوسان مي باشد. دامنه نوسان دما بين اين دو منحني 2/40 درجه سانتيگراد است. در نمودار مزبور دامنه تغييرات دماي مطلق بيشينه و كمينه نسبت به ميانگين درجه حرارت سنجيده شده است. دامنه نوسان دماي مطلق كمينه بين 5/8 تا 3/26- درجه سانتيگراد و دماي مطلق بيشينه آن هم بين 2/13 تا 37 درجه سانتيگراد در نوسان مي باشد. دامنه نوسان دما بين اين دو منحني 3/63 درجه سانتيگراد است.

ميانگين سالانه دما در اين شهرستان 4/10 درجه سانتيگراد است.

پست الکترونیک
  نظرسنجي
نظر خود را در مورد سایت فریدن اعلام نمایید

 

تعداد جوابها : 869

عالی : 67%
خوب : 9%
متوسط : 8%
ضعیف : 17%

  ارسال  
Copyright (c) 1403/04/25 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدن
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا