دوشنبه 25 تیر ماه 1403  
  ورود |عضويت

    سامانه کارکنان نظام اداری کشور   پايگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری   پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران  پايگاه اطلاع رسانی دولت  زیرپرتال مدیریت جهادکشاورزی شهرستان های استان اصفهان  سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی - سماک  درگاه خدمات الكترونيكی ايران  استانداری اصفهان  پرتال وزارت جهاد كشاورزی پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان شبکه اجتماعی کشاورزی ایران- تاک 

  شرح وظایف

حقوق و وظايف نظام صنفي :

 

1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستههاي مشروع و قانوني اعضاء .

2- تلاش براي بهبود وضع اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و افزايش سطح رفاهي و ساير نیازهاي صنفي اعضاء .

3- نظارت و كنترل بر توليد محصول سالم و با كيفيت در مراحل مختلف با هماهنگي و همكاري دستگاههاي ذيربط .

4- حمايت، دفاع و پشتيباني از حقوق و منافع صنفي و حرفهاي اعضاء از طريق ارائه پيشنهاد و جلب حمايت مراجع و سازمانهاي دولتي و غير دولتي نسبت به اهداف نظام صنفي .

5- انجام اقدامات لازم در جهت ارتقاي سطح مهارت و دانش اعضا و همچنين سطح تكنولوژي در امور توليدي و خدماتي بخش كشاورزي .

6- ارائه نظرات فني، مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط  به مراجع ذيربط .

7- حل و فصل اختلافات صنفي ما بين اعضاء و مشاوره و راهنمايي در اختلاف بين اعضاء و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

8- دريافت وروديه، حق عضويت و كمكهاي مالي داوطلبانه اعضاء و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي .

9- راه اندازي بانك اطلاعات صنفي .

10 - ايجاد تعاملات لازم با دستگاهها و صنوف مرتبط جهت توسعه كمي وكيفي محصولات و بهبود شرايط توليد، فروش و صادرات محصولات و فراورده هاي كشاورزی

11- دريافت وام و تسهيلات اعتباري از بانك ها و موسسات اعتباري به منظور فراهم نمودن امكانات و تجهيزات موردنياز جهت انجام وظايف محوله با تصويب مجمع عمومي .

12- ايجادتمهيدات لازم جهت برخورداري اعضاء و واحدهاي صنفي از وام و تسهيلات اعتباري .

تبصره : در كليه قراردادها و تفاهمات مالي كه با معرفي نظام صنفي به بانك ها و موسسات اعتباري براي دريافت تسهيلات  توسط اعضاي نظام صنفي  انجام مي گيرد مسئوليت باز پرداخت تسهيلات به عهده دريافت كننده تسهيلات مي باشد و نظام صنفي فقط معرفي كننده بوده و هيچگونه مسئوليت ديگري ندارد .

13- تعيين شرايط احراز شغل و ضوابط عضويت در نظام صنفي در چارچوب مصوبات نظام صنفي استاني و هيئت عمومي .

14- تلاش براي عضويت و حضور فعال در مجامع تصميم ساز و تصميم گير مرتبط با بخش كشاورزي در چارچوب قوانين و مقررات .

15- ايجاد ارتباط و همكاري با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف نظام صنفي در چارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور .

16- همكاري در جهت تاسيس، تقويت و گسترش تشكلهاي كشاورزي (توليدي- توزيعي، خدماتي، اجتماعي، صنفي و مهندسي) به منظور برخورداري اعضاء از تسهيلات بيشتر.

17- صدور مجوز فعاليت براي تشكل هاي صنفي كشاورزي .

18- تلاش در جهت فراهم شدن افزايش كمي و كيفي سطح پوشش خدمات اجتماعي نظير  بيمه تأمين اجتماعي و بيمه محصولات كشاورزي و ... براي اعضاء .

19- انعقاد قرارداد و تفاهم نامه در چارچوب قوانين و مقررات . 

20- انجام فعاليت ها در چار چوب ضوابط و قوانين مجمع امور صنفي شهرستان و نظام صنفي استان . 

21- خريد و فروش و تملك اموال منقول و غير منقول نظام صنفي،به نام و به حساب نظام صنفي با تصويب مجمع عمومي مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .

22- پيگيري لازم جهت رفع موانع و مشكلات صنفي و توسعه ظرفيت ها و فرصت هاي اشتغال در بخش كشاورزي .

23- انجام اقدامات لازم جهت ترويج و توسعه توليد محصولات سالم و ارگانيگ.

24- تلاش براي بهبود كيفيت توليد و بررسي، شناخت و استقرار روشهاي كنترل كيفيت از طريق ارائه خدمات فني به اعضاء .

25- شناسايي و ارائه گزارش تخلفات به هيئتهاي رسيدگي بدوي و تجدید نظر 

و اجراي مصوبات هيئت هاي رسيدگي.

26- كوشش در تشكيل باشگاههاي فرهنگي و ورزشي با رعايت مقررات قانوني به منظور برخورداري اعضاء از امكانات آن.

27- قبول مسئوليت و همكاري با ادارات ، سازمانها و نهادهاي محلي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاهها به نظام صنفي محول ميكنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها در چارچوب قوانين و مقررات .

28- انجام ساير وظائف و تكاليف نظام صنفي درچار چوب قوانين و مقررات .

پست الکترونیک
  نظرسنجي
نظر خود را در مورد سایت فریدن اعلام نمایید

 

تعداد جوابها : 869

عالی : 67%
خوب : 9%
متوسط : 8%
ضعیف : 17%

  ارسال  
Copyright (c) 1403/04/25 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدن
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا